Rút gỗ trái tim JENGA 54 thanh
159.000 VNĐ
Lượt xem: 13703
Bộ

hoặc

Rút gỗ trái tim JENGA 54 thanh đã có mặt tại winwinshop - shop quà tặng - shop quà lưu niệm.Mỗi thanh gỗ đều có một câu cầu khiến riêng, người chơi lần lượt rút thanh gỗ mà mình thích rồi thực hiện câu cầu khiến trên thanh gỗ đó đề ra, vui lém đấy.

Chi tiết sản phẩm
Rút gỗ trái tim JENGA 54 thanh

 


Mỗi thanh gỗ đều có một câu cầu khiến riêng, người chơi lần lượt rút thanh gỗ mà mình thích rồi thực hiện câu cầu khiến trên thanh gỗ đó đề ra, vui lém đấy.

 


* Kích thước hộp đựng: 8 x 8 x 27 (cm)


* Kích thước mỗi thanh gỗ: 8.5 x 2.3 x 1.5 (cm).

 

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 


Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh

 

Rut-go-trai-tim-JENGA-54-thanh