'Bộ sưu tập những đồ chơi mà các bạn có thể gặp ở quán bar có thể mua về nhà mà chơi ngay...''